Mu Shu Chicken

Guy's Mu Shu Chicken

Advertisement
Guy's Chinese Mu Shu Chicken
(05:13)

Guy makes a classic take-out Chinese dish with a version of mu shu chicken.

Get the recipe