Chorizo and Potato Mini Flautas

The Kitchen

Advertisement
Chorizo and Potato Flautas
(04:03)

Marcella makes fun finger food: spicy flautas with chorizo and potatoes.

Get the recipe