Shredded Spicy Chicken Tostadas (Tinga)

Shredded Spicy Chicken Tostadas (Tinga)

Advertisement
Spicy Chicken Tostadas
(03:43)

Chipotles in adobe give Marcela's Spicy Chicken Tostadas a smoky kick.

Get the recipe