The Galloping Gourmet

Gazpacho

Gazpacho (Episode: GA0069)