Advertisement

Brazilian Martini

(01:12)

Guy Fieri mixes up a colorful Brazilian martini.

Get the recipe
Show:
Guy's Big Bite
Host:
Guy Fieri