Brazilian Martini

(01:12)

Get the recipe|  Guy Fieri mixes up a colorful Brazilian martini.