Buche de Noel: Finishing

(01:49)

Recipe and game plan|  Nick Malgier adds the finishing touches to his buche de Noel.