Gianduja Souffle

Advertisement
Gianduja Souffle
(06:12)

There's a surprise hidden inside each of Giada's mini Gianduja souffles.

Get the recipe