White Sangria

Dave's White Sangria

Advertisement
Fresh Citrus White Sangria
(01:48)

Dave makes a refreshing white sangria with fresh citrus for happy-hour fun.

Get the recipe