Alton's Margaritas

Advertisement
Alton's Perfect Margarita
(02:52)

Forget the mix: Alton demonstrates the making of the perfect margarita.

Get the recipe